ATIJAS, Jakov (Jakica)

ATIJAS, Jakov (Jakica), pedagog (Travnik, BiH, 19. I. 1904 – Zagreb, 19. X. 1980). Od pol. 1920-ih član je Jevrejskoga sefardskog studentskog kluba »Esperansa« u Zagrebu. Predavao je franc. jezik u osječkoj Klasičnoj gimnaziji i bavio se prevoditeljstvom. Za II. svj. rata zatvaran je u tal. logorima; izbjegao je s grupom boraca invalida na Maltu i u svibnju 1944. došao u El Shatt, gdje je bio voditelj Grupe ratnih vojnih invalida i upravitelj partizanske gimnazije, koja je započela rad 6. VI. 1944. Po povratku iz zbjega živio je i radio u Zagrebu.

LIT.: Prosvjetno-kulturna djelatnost zbjega u El Šatu 1944–1945. Zagreb 1980. – El Shatt – zbjeg iz Hrvatske u pustinji Sinaja Egipat (1944–1946) (katalog izložbe). Zagreb 2007.