STEINBERGER, Adolf (Štajnberger, Domjanić; Adi, Drago)

STEINBERGER, Adolf (Štajnberger, Domjanić; Adi, Drago), revolucionar (Zagreb, 5. II. 1916 – Balinka Peć, 3. IV. 1942). Sin Mavra i Regine. Bio je član SKOJ i sudionik mnogih revolucionarnih akcija. U prosincu 1937. kao dobrovoljac odlazi u Španjolsku, gdje se uključio u redove internacionalnih brigada, 1938. pristupio KP. Nakon poraza republikanaca 1939. povukao se u Francusku, gdje je bio interniran u logor. Iz Francuske dobrovoljno odlazi na rad u Njemačku, odakle se u srpnju 1941. s prvom većom skupinom španj. dobrovoljaca ilegalno vratio u Zagreb. Po partijskoj zapovijedi otišao je u Karlovac, a sred. kolovoza 1941. u okolicu Slunja i Veljuna, gdje je sudjelovao u organiziranju prvih partizanskih odreda. Najprije je obnašao dužnost polit. komesara Kordunaškoga odreda, a od studenoga 1941. dužnost zapovjednika 3. batuljuna i polit. komesara 2. bataljuna. Kao žrtvu izdaje ubili su ga četnici, a tijelo je pronađeno tek 1966. te prebačeno u zajedničku grobnicu u Plaškom. Narodnim herojem proglašen je 27. VII. 1953. – Brat Iso Šimun (Izrael), revolucionar (Zagreb, 6. IX. 1919 – Zagreb, 17. VII. 1941). U međuratnom razdoblju bio je član KPJ te ilegalnoga pokreta. Ubrzo po uspostavi NDH u travnju 1941. bio je uhićen te zatvoren u Kerestincu, u kojemu je sudjelovao u organiziranju bijega političkih zatočenika. Nakon što su ga ustaše uhvatile zajedno s nekim drugim bjeguncima te je strijeljan na ist. rubu šume Maksimir (Dotršćina).

IZV.: HDA, Ponova. Prijava imetka, kut. 702.

LIT.: Zbornik narodnih heroja Jugoslavije. Beograd 1957. – M. Bekić, I. Butković i S. Goldstein: Okrug Karlovac 1941. Zagreb 1965. – Jevrejski pregled, 17(1966) 9/10. – Štajnberger (Steinberger) Mavra Drago-Adolf. Narodni heroji Jugoslavije, 2. Beograd 1975. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – R. Bulat: Svjedočanstvo iz Petrove gore. Zagreb 1980. – F. Jelić-Butić: Četnici u Hrvatskoj. Zagreb 1986. – N. Lengel-Krizman: Narodni heroji iz Hrvatske – Židovi. Novi Omanut, 9(2001) 47/48. – Ista: Židovski zatočenici logora Kerestinec. Ibid. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – I. Goldstein: Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb 2004.