AKERMAN, Mihael

AKERMAN, Mihael (Ackerman), farmaceut i gospodarstvenik (Zadar, 26. II. 1953). Sin Đure i Eve rođ. Krajanski. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u rodnom gradu, a diplomirao u Zagrebu na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Od 1981. djelovao u poduzeću »Dräger« d. o. o., kojega je bio direktor od 1991, a potom u poduzeću »Europapress holding« d. o. o. Preko kluba »Sveti Donat«, koji je 1991–97. okupljao zagrebačke Zadrane, sudjelovao je u više donacija zadarskoj bolnici. Uvršten u Zlatnu knjigu najuspješnijih hrvatskih poduzetnika (Zagreb 1999). – Majka Eva, farmaceutkinja (Varaždin, 1922) kći je → A. Krajanskoga. Osnutak NDH zatekao ju je kao studenticu farmacije. Prebjegla je u Hrvatsko primorje te internirana u logor u Kraljevici, a od lipnja 1943. u Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. pristupila je partizanima djelujući kao bolničarka u bolnici Vojnoga područja Papuk, pomoćnica u ljekarni Vojnoga područja Požega, referentica za ljekarništvo 12. divizije i ljekarnica bolnice u Osijeku. – Otac Đuro, farmaceut (Bjelovar, 4. X. 1911 – Zadar, 9. IX. 1986) sin je Mavra i Hermine rođ. Kohn (Klarić), brat → Radoslavov. Diplomirao je 1935. farmaciju u Zagrebu te 1937. na Filozofskom fakultetu u Baselu doktorirao tezom Beiträge zur Pharmakognosie der Salicaceen. Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Rinde (tiskana te god). Kao ljekarnički pomoćnik otpušten je nakon uspostave NDH u rodnom gradu te prebjegavši na tal. područje bio interniran u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. God. 1943. pristupio je partizanima, a nakon II. svj. rata radio je kao farmaceut u Zagrebu, Herceg Novom, Zadru i Puli. U Farmaceutskom vjesniku (1935) objavio je članak o terminološkoj zbirci Farmaceutskoga zavoda u Baselu.

LIT.: Benzinger: (Prikaz knj. Beiträge). Apotekarski vjesnik, 20(1938) 9. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: G8acSsQ4K1oJ:www.zadarskilist.hr/clanci/25022009/mihael-akerman+mihael+akerman&cd=2&hl=hr&ct=clnk&gl=hr&source=www.google.hr, pristupljeno 22. II. 2011. – http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rO-keJt5mY8J:www.vjesnik.hr/html/2009/01/31/Clanak.asp%3Fr%3Dtem%26c%3D11+eva+akerman&cd=1&hl=hr&ct=clnk&gl=hr&source=www.google.hr, pristupljeno 22. II. 2011.