ACZEL, Alfred

ACZEL, Alfred, strojovođa (Beč, 4. III. 1873 – Zagreb, 1942. ili 1943). Sin Jakoba. U Hrvatsku je došao iz Budimpešte 1898, dobivši premještaj kao strojovođa državnih željeznica. Uspostavu NDH dočekao je u Zagrebu kao umirovljenik, oženjen Marijom rođ. Kuh iz Kutine. Odveden sa suprugom u jedan od zagrebačkih zatvora, gdje je ili ubijen ili počinio samoubojstvo.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 658.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.