SCHWARZ, Antun (Švarc; Naftali, Anton)

SCHWARZ, Antun (Švarc; Naftali, Anton), violinist i dirigent (Zagreb, 18. X. 1823 – Zagreb, 28. XII. 1891). Sin Beera, unuk Meir Leba, nećak Salamuna i bratić → Lavoslava. U matičnim je knjigama prilikom rođenja upisan pod imenom Naftali, poslije se spominje samo pod imenom Antun ili Anton. Violinu i pjevanje učio je u školi HGZ u Zagrebu kod Antuna Kirschhofera i Jurja Wisner-Morgensterna (1839–41), a nastavio na Konzervatoriju u Beču kod Salomona Sulzera (1841–42). Za školovanja u Zagrebu je pjevao, među ostalim, i u dječačkom zboru prvostolne crkve. Od 1851. do smrti predavao je violinu pri glazb. učionici HGZ. Bio je član kazališnoga orkestra u Zagrebu (od 1846), operni i operetni dirigent (1857–58), kapelnik kazališnoga orkestra u Zagrebu (1860–81) te voditelj orkestra Društva prijatelja glazbe u Hrvatskoj. Dirigirao je 1863. Offenbachovu operetu Svadba kod svjetiljka; to je bila prva izvedba jedne operete na hrv. jeziku u Zagrebu. Djelovao je kao solist i komorni glazbenik u različitim komornim ansamblima, a okušao se i kao skladatelj: skladbi za violinu (Fantazije, 1861; Slavjanski glasi; operna fantazija), koračnica, zborova i solo-pjesama; među ostalim, skladao je prigodnu svečanu koračnicu povodom instalacije Levina Raucha za hrv. bana (1869). Kao istaknuti član ŽOZ bio je nadkantor stare zagrebačke sinagoge u Petrinjskoj ul. te učitelj tzv. svjetskih predmeta u žid. školi. Povodom četrdesetogodišnjice djelovanja (1887) dobio je niz svečanih diploma. Ostao je zapamćen kao jedan od prvih Židova koji se afirmirao u javnom životu Zagreba i Hrvatske.

IZV.: Arhiv ŽOZ.

LIT.: G. Schwarz: Povijest zagrebačke Židovske općine od osnutka do 50-tih godina 19. vijeka. Zagreb 1939. – A. Kassowitz-Cvijić: Antun Švarc i glazbene prilike za njegova vijeka. Vijenac, 1(1923) 8/9. – K. Kovačević: Schwarz (Švarc), Antun. Muzička enciklopedija, 3. Zagreb 1977. – Schwarz, Antun. Leksikon jugoslavenske muzike, 2. Zagreb 1984. – Schwarz, Antun. Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997. – B. Polić: Stare i nove istine o djelatnostima Antuna Švarca. Novi Omanut, 5(1997) 25. – Schwarz, Antun. Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007. – S. Knežević: Granitzov krug. Ha-kol, 2009, 111. – S. Knežević i A. Laslo: Židovski Zagreb. Kulturno-povijesni vodič. Zagreb 2011.