HAHN, Ferdo

HAHN, Ferdo, trgovac (Zagreb, 8. VIII. 1907 – ?). Sin Ignaca (?, o. 1879 – Zagreb, 30. VII. 1927) i Anke (?, o. 1886 – Zagreb, 6. IV. 1953). U međuratnom razdoblju s bratom Belom (?, o. 1905 – Zagreb, 10. XII. 1982) bio je suvlasnik poduzeća »Ignac Hahn« u zagrebačkoj Ilici. Poduzeće je bilo protokolirano 1928. Bio je u braku s Ružom rođ. Quittner; supružnici su preživjeli II. svj. rat, kao i brat Bela. – Brat Ivo (Zagreb, 2. VII. 1921 – Jadovno, 1941), u međuratnom razdoblju bio je student Trgovačke akademije u Zagrebu sa stanom u Smičiklasovoj ul. Po uspostavi NDH, 22. V. 1941, bio je uhićen sa 165 žid. omladinaca, deportiran u logor Danica kod Koprivnice, a potom u Jadovno, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 675.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.