HAHN, Anđela

HAHN, Anđela, pedagoginja (? – ?). U međuratnom razdoblju djelovala je kao gimnazijska profesorica u Zagrebu. Po uspostavi NDH prebjegla je u Hrvatsko primorje te bila internirana u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, pridružila se partizanima djelujući kao nastavnica u partizanskim gimnazijama na oslobođenim područjima Hrvatske, a od 1945. radila je u gimnaziji u Bajmoku. Daljnja sudbina nepoznata.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.