HAGIN, Josef (Hönig)

HAGIN, Josef (Hönig), agronom (Sisak, 31. X. 1921). U rujnu 1939. iselio se u Palestinu. Završio je Poljoprivredni fakultet Hebrejskoga sveučilišta u Jeruzalemu, gdje je 1944. magistrirao, a 1949. doktorirao. God. 1951–52. boravio je u Kaliforniji kao postdoktorantski stipendist UNESCO, 1958. u Kopenhagenu na Kraljevskom veterinarskom i poljoprivrednom koledžu, a potom tri mjeseca u Institutu za oplemenjivanje tla u Groningenu u Nizozemskoj. Na Sveučilištu u Ankari radio je 1962. na programu za upotrebu radioizotopa u istraživanju plodnosti tla. God. 1963–67. bio je izvanredni profesor, 1967–90. redoviti profesor, a od 1990. profesor emeritus na izr. Tehnološkom institutu »Tehnion«. Istodobno je 1960–63. bio voditelj Odjela za tlo i gnojidbu Poljoprivrednoga instituta u Rehovotu, 1967–72. ravnatelj »Tehnion« istraživanja i zaklade za razvoj, 1976–81. ravnatelj Izraelskoga centra za istraživanje umjetnih gnojiva, 1980–90. voditelj centra za tla i umjetna gnojiva »Tehniona«, od 1982. predsj. istraživačkoga fonda »Dahlia Greidinger«, 1994–99. voditelj informativnoga centra (WRI), 1997–2000. i od 2003. predsj. istraživačkog odbora (GWRI), od 1997. voditelj palestinsko-izraelsko-jordanskoga projekta »Pročišćavanja otpadnih voda«. God. 1981. dobitnik je nagrade »Tehniona« za doprinos uzdizanju izr. industrije i nagrade »Ratner« Poljoprivredne organizacije za obogaćivanje tla. Autor je mnogobrojnih znanstvenih radova.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999.M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 47/48. – http://gwri-ic.technion.ac.il/pdf/Professors/Emeritus_Jose_Hagin/Emeritus_Jose_Hagin.pdf, pristupljeno 5. VII. 2012.