HAFNER, Rudolf

HAFNER, Rudolf, farmaceut i žid. aktivist (Csurgó, Mađarska, 27. XII. 1888 – Zagreb, 15. VIII. 1984). Sin Albertov. Obitelj se doselila iz Mađarske 1889. Farmaciju je diplomirao 1911. u Zagrebu, gdje je u međuratnom razdoblju bio ravnatelj »Jugofarmacije« i suvlasnik ljekarne »Zlatnom križu«. Bio je nositelj revizionističke kandidacijske liste na izborima 1935. za predstojništvo ŽOZ te potpredsjednik jugoslav. organizacije cionista-revizionista krajem 1930-ih. Po uspostavi NDH sa suprugom Margom rođ. Spitzer i kćeri Mirom preuzeo je žid. znak. Preživio je II. svj. rat, dok je supruga stradala. Kći se nakon rata iselila u Izrael.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 674. – KŽZ. – ŽOZ, Knjiga umrlih.

LIT.: Židov, 19(1935) 12. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.