HAFNER, Makso

HAFNER, Makso, trgovac (Zagreb, ? – ?). Poč. XX. st. trgovao je stokom u Zagrebu te 1915. bio jedan od najvećih prinosnika poreza u ŽOZ. God. 1917. djelomice zahvaljujući njegovom doprinosu od 50 000 kruna, predanom gradonačelniku Zagreba, darove je dobilo 1500 djece, a dio novca proslijeđen je dobrotvornim društvima.

LIT.: J. Dundović: Adresar 1909. Zagreb 1908. – S. Knežević i A. Laslo: Židovski Zagreb. Kulturno-povijesni vodič. Zagreb 2011.