HACKER, Ruža (Haker; Roza

HACKER, Ruža (Haker; Roza, Roze, Rose), žid. i cionistička aktivistica (Bosanski Šamac, BiH, 1877 ili 1878 – ?, BiH, 1942−1944). Kći trgovca Kolomana Hermanna, koji je u Bosanski Šamac došao iz Komarna, sestra Fanike ud. Kraus. Ubraja se među nositelje cionističkog pokreta u Zagrebu i njegovom širem prostoru. Bila je službenica ŽOZ. Sudjelovala je 1924. u osnivanju Saveza cionističkih žena (WIZO) u Jugoslaviji u kojem je bila tajnica. U godinama uoči II. svj. rata u Zagrebu angažirala se oko pomoći izbjeglicama iz Njemačke, posebno oko grupe više stotina žid. djece, koja je u Zagreb stigla u svibnju 1940. na putu za Palestinu te boravila kod zagrebačkih žid. obitelji. Nekoliko dana prije Travanjskog rata 1941. gotovo sva su djeca (osim njih 59) preko Grčke i Turske otputovala u Palestinu. Čini se da je zahvaljujući suprugovim zaslugama za »hrvatsku stvar« dobila počasno arijstvo, a time i »dopusnicu« za slobodno kretanje, 1941/42. navodno je pomagala »bieg židova u Italiju«. Prema nekim izvorima u veljači 1942. deportirana je u logor Đakovo, gdje je stradala, a prema drugima u Đakovo je došla u ime ŽOZ te nastojala pomoći zatočenicima dostavom hrane i odjeće, ali i dokumenata kako bi ih izbavila. Čini se da je kraće vrijeme bila zatočena u logoru. Nakon što je logor u lipnju 1942. bio rasformiran sa suprugom se priključila partizanima boraveći u Srebrenici kraj Tuzle. Stradala je na nepoznatom mjestu. God. 1980. inicijativom Hilde Klaić-Fleischsman i Rikija Kana, u njezinu je čast posađen gaj kraj Heralove šume. – Suprug Žigmund (Žiga), pravnik (Zagreb, 1876 – ?, BiH, 1942–1944). Sin Aleksandrov. Bio je u grupi studenata koja je 1895. zapalila mađ. zastavu prilikom posjeta Franje Josipa I. Zagrebu. Po uspostavi NDH istaknuo je kako se ponosi spaljivanjem mađ. zastave kao simbola Velike Mađarske te je sa suprugom dobio počasno arijstvo. Angažirao se u spašavanju Židova te se spominje na popisu pratilaca transporta djece u Istanbul. Priključio se partizanima i preminuo od tifusa.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 29298. – KŽZ. – Podaci o ulaznici N. Nezirović. – Popis žrtava.

LIT.: Židov, 18(1934) 14. – J. Eventov: Omladina iz 1918. godine. Jevrejski almanah, 1955–1956. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. Mi smo preživeli, 2. Beograd 2003. − M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.