ABELES, Marko

ABELES, Marko, gospodarstvenik (Vrbovec ili Sisak, 19. XI. 1876 – logor Jasenovac, 1941. ili 1942). Sin Sigmunda i Josefine rođ. Schlesinger, brat Wilmin. U međuratnom razdoblju bio je bankovni ravnatelj Udružene banke, umirovljen s mirovinom od 6000 din. Po uspostavi NDH sa suprugom Ankom rođ. Mautner i sinom Gideonom u svibnju 1941. preuzeo žid. znak te su najvjerojatnije prešli na katoličanstvo. Dana 30. VI. 1941. prijavio Uredu za obnovu privrede vlasništvo pol. četverokatnice za iznajmljivanje u Zagrebu u vrijednosti 1 250 000 din. Predao je molbu za priznavanje arijskih prava u kojoj je istaknuo svoje poznanstvo s prvacima Hrvatske stranke prava, posebice s Antom Starčevićem, Milom Starčevićem, Josipom Frankom i dr. te da je 1906. odlikovan diplomom Saveza hrvatskih sokola, kao i da je bio vođa i učitelj Hrvatskoga sokola u Koprivnici i Slavonskom Brodu. Uhićen i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao sa sinom, dok je supruga stradala u logoru Đakovo. – Sestra Wilma, glazb. pedagoginja (Zagreb, 2. V. 1889 – Zagreb, 6. III. 1970). Po uspostavi NDH, 24. VI. 1941, prijavila je ustaškomu Uredu za obnovu privrede vlasništvo glasovira u vrijednosti 7000 din. Prebjegla je u Hrvatsko primorje, u studenom 1942. internirana u logor u Kraljevici, a od srpnja 1943. u Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. pridružuje se partizanima na Kordunu, djelujući u prosvjetnom odjelu NOO Topusko. U Zagreb se vratila 1945. i do umirovljenja nastavila pedagoški rad. Bila je vrsna glazb. pedagoginja i promicateljica moderne zagrebačke pijanističke škole.

IZV.: HDA, Ponova, Personalni spisi. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 658. − HDA, RUR, Židovski odsjek, 28018. – KŽZ. – Popis žrtava.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – N. Lengel-Krizman: Prilog proučavanju terora u NDH. Ženski sabirni logori 1941–1942. Povijesni prilozi, 4(1985) 1. – B. Polić: Židovi u muzičkoj kulturi Hrvatske. U: Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj. Zagreb 1998. – N. Lengel-Krizman: Židovski biografski leksikon. Novi Omanut, 9(2001) 44/45. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.