HABER, Ignjat (Itzhak)

HABER, Ignjat (Itzhak), liječnik (Focşani, Rumunjska, 1894 – Banija, proljeće 1945). Diplomirao je medicinu 1926. te bio liječnik u Pregradi. Uspostavu NDH dočekao je kao kotarski liječnik u Senju. Kako je bio »izraelitske vjere«, nije mu bilo dopušteno polagati prisegu vjernosti NDH i Poglavniku. Potom je bio interniran 1942–43. u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. U rujnu 1943. priključio se partizanima djelujući kao upravitelj i voditelj C odjela Oblasne vojne bolnice u šumi Tukleč kraj Ostrožina, bolnice 4. korpusa, upravitelj bolnice 8. korpusa, upravitelj Oblasne vojne bolnice u šumi Tukleč kraj Ostrožina i referent saniteta Komande žumberačkog vojnog područja. Umro je u proljeće 1945. od pjegavoga tifusa.

IZV.: HDA, MUP NDH, br. 223, kut. 23, Predsjednički ured, br. 1/41, god. 1941.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.