HAAS, Gejza

HAAS, Gejza, službenik i trgovac (Požega, 14. IX. 1899 – logor Jasenovac, 1942). Sin Emanuela i Regine. U međuratnom razdoblju živio je u Zagrebu. Po uspostavi NDH s roditeljima je preuzeo žid. znak i prešao na katoličanstvo. Ostao je bez namještenja, a trgovina mu je bila oduzeta. Izbačen je iz kuće na Tuškancu (jednokatnice s vrtom i vinogradom), u koju se uselio vođa njem. narodnosne skupine Branimir Altgayer. U prijavi imovine naveo je kako je u kući ostavio sve pokretnine (namještaj, tepihe, slike), a iznio je samo najnužnije osobne stvari. U ljeto ili jesen 1941. bio je uhićen i deportiran u jasenovački logor Krapje, potom u Ciglanu. Paketi su mu poslani 4. XII. 1941. i 5. I. 1942.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 674. – Kartoteka Jasenovac. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.