SATTLER, Šimun (Satler, Šimon)

SATTLER, Šimun (Satler, Šimon), poduzetnik (?Banova Jaruga, ? – ?, nakon 1945). Sa suprugom Terezijom rođ. Vojković otac je Vojka. God. 1910. preselio se iz Banove Jaruge u Kutinu, gdje se zaposlio kao pipničar u gostionici tada već utjecajne kutinske žid. obitelji Singer. Uz novčanu pomoć obitelji Feldbauer započeo je izgradnju tvornice soda-vode u Kutini. Po uspostavi NDH bio je s obitelji izložen progonu. Na intervenciju Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je uzelo u obzir činjenicu da je njegov punac, Vojko Vojković, kao istaknuti pravaški borac imao zasluge za osnivanje NDH, dobio je potvrdu o zaštiti zajedno s obitelji i šurjakinjom Etelkom rođ. Vojković. Zaštićena mu je bila i imovina. Nakon II. svj. rata bio je zapovjednik vatrogasnih jedinica za tadašnji kotar Kutina. – Sin Vojko, službenik (Kutina, 1920 – ?). Suprug Edite. Po uspostavi NDH, u svibnju 1941, bio je uhićen te poslan na »radnu službu«, no pušten na intervenciju Ministarstva unutrašnjih poslova koje je uzelo u obzir činjenicu da je njegov djed, kao istaknuti pravaški borac, imao zasluge za osnivanje NDH. Preživio je II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Varia. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27149, 29525.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – Lj. Dobrovšak: Židovska zajednica u Moslavini i Kutini. Zbornik Moslavine, 7/8(2004–2005).