HAAS, Bertold

HAAS, Bertold, liječnik (Libavá, Češka, 24. I. 1864 – Zagreb, 31. III. 1943). Sin Susselov. Iz Beča se 1895. doselio u BiH, a od 1921. imao je zavičajnu pripadnost u Bosanskom Brodu. Uspostavu NDH dočekao je kao umirovljeni kotarski liječnik u Zagrebu, s mjesečnom mirovinom 2531 din. Sa suprugom Katarinom rođ. Goldstein preuzeo je žid. znak. Odboru za kontribuciju predao je zlatninu vrijednu 7200 din. Počinio je samoubojstvo pred posljednju deportaciju zagrebačkih Židova u Auschwitz početkom svibnja 1943.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 674. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28572. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.