HAAS, Aleksandar (Saša)

HAAS, Aleksandar (Saša), radiolog (Zagreb, 8. XI. 1938). Sin Žarka i Nade rođ. Kollman (?, o. 1911 – Zagreb, 27. VI. 1997. Po osnutku NDH s obitelji je preuzeo žid. znak te su izbjegli u Budimpeštu, gdje su se skrivali te preživjeli rat. Nakon II. svj. rata vratio se u Zagreb, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1962. na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. God. 1963–64. stažirao je u bolnici »Dr. Mladen Stojanović« (danas KBC »Sestre milosrdnice«) u Zagrebu. Istodobno je radio i u Domu narodnoga zdravlja u Remetincu. God. 1965. iselio se u SAD, gdje je 1966–68. specijalizirao radiologiju na Washingtonskom sveučilištu u Seattleu. Radio je kao radiolog u amer. vojsci 1968–70, a potom subspecijalizirao radiološku onkologiju i 1972. položio specijalistički ispit iz terapeutske radiologije. Od 1973. je asistent, a od 1980. prof. radiologije na Robert Wood Johnson Medical School. Bio je 1978–80. predsj. Sekcije radiološke onkologije države New Jersey, 1985–86. predsj. Onkološkoga društva New Jerseyja te 1991–92. predsj. Društva radiologa države New Jersey. Također je od 1973. član University Radiology Group u New Brunswicku, a od 1989. član American College of Radiology. – Otac Žarko, stomatolog (Kutjevo, 27. VII. 1899 – Zagreb, 11. I. 1992). Sin Mavrov. Gimnaziju je završio u Požegi, a Medicinski fakultet u Beču. Imao je privatnu stomatološku ordinaciju 1930-ih u Preradovićevoj ul. u Zagrebu. Po osnutku NDH sa suprugom Nadom, sinom Aleksandrom i kćeri Ljerkom (suprugom → E. Schustera) preuzeo je žid. znak. Ubrzo su preko Varaždina pobjegli u Budimpeštu, gdje su se skrivali te preživjeli II. svj. rat. Nakon 1945. radio u Zagrebu u zubnoj ambulanti u Perkovčevoj ul. i u Domu zdravlja Donji grad.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 674. – KŽZ. – Podaci o ulazniku Lj. Schuster.

LIT.: J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931.