SACHS, Margareta

SACHS, Margareta (rođ. Liebermann) (Berlin, 14. IV. 1873 – ?). God. 1898. stupila je u brak s nekim Sachsom te udajom stekla zavičajnost u Zagrebu, u koji se 1904. doselila iz Beča.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 696.