SACHS, Maksimilijan

SACHS, Maksimilijan, publicist (? – ?). Objavio je niz putopisnih crtica s puta po Africi u Jutarnjem listu (1930).