SACHS, Enrico

SACHS, Enrico, pravnik (? – ?). Prvi je potpredsjednik (1893), a potom predsj. Izraelitske općine Rijeka. Bio je savjetnik poduzeća Azienda cambiaria di Fiume, ovlašteni sudski prevoditelj za hrvatski i njem. jezik pri Kraljevskom sudu i Kraljevskoj prefekturi, potpredsjednik Društva francuske literature, službeni savjetnik Banca Mobiliare società anonima, ravnatelj Banca di credito fiumana. Tijekom 1915. spominje se i kao ravnatelj riječke podružnice Banca e Cassa di Risparmio del litorale, società anonima i ravnatelj trg. tipografije i dioničkoga društva »Quarnero« te kao član Ravnateljstva i Upravnoga vijeća jednoga dioničkoga trgovačkoga društva.

LIT.: S. Simper: Židovske zajednice Rijeke i liburnijske Istre u svjetlu fašističkog antisemitizma (1938–1943) (doktorska disertacija). Zagreb 2012.