SACHS, Eduard

SACHS, Eduard, službenik (Zagreb, 1909 – ?logor, 1941–1945). Sin Milana i Charlotte. Od 1921. do 1923. boravio je u katoličkom internatu Braće sv. Antuna u Stettenu u Korneuburgu. Nakon povratka u Zagreb politički se aktivirao kao simpatizer HSS (1928. bio je redar na sprovodu Stjepana Radića) i član Hrvatskoga sokola (do ukinuća udruge 1929). God. 1934–39. radio je kao službenik rudarskoga poduzeća »Stanovsko« u Poljčanama u Sloveniji). Po uspostavi NDH ostao je bez namještenja. Kao suprug »arijevke« (1936) i »borac za hrvatsku stvar« podnio je molbu za oslobođenje od nošenja žid. znaka, što mu je udovoljeno 29. V. 1941. Također je molio oslobođenje sankcija i za majku. Stradao je u nepoznatom logoru. – Otac Milan (?, 1862 – Zagreb, 19. XII. 1931) oženio se 1904. Charlottom (Trst, 17. IX. 1872 – ?). God. 1909. spominje se kao vlasnik trgovine u Hatzovoj ul. u Zagrebu. Uz to bio je pričuvni poručnik 53. pješačke pukovnije i potom kod 25. domobranske pješačke pukovnije. Za voj. zasluge odlikovan je jubilarnom Spomen-medaljom.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 696. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27182.

LIT.: J. Dundović: Adresar 1909. Zagreb 1908.