SACHS, Eduard

SACHS, Eduard, rabin (? – ?). Prvi poznati sisački rabin; služio je od 1849. do 1855, a na toj ga je dužnosti zamijenio → Sigismund Singer.

LIT.: B. Kraguljac: Antun Cuvaj – ravnatelj Građanske i Opće pučke dječačke škole u Sisku. Godišnjak Gradskog muzeja Sisak, 2(2001).