SACHS, Bogoslav

SACHS, Bogoslav, pravnik (Zagreb, 17. XI. 1867 – ?). Sin Eduarda i Amalije rođ. Hertman, suprug Irene rođ. Engelsrath, otac Josipa (Karlovac, 1899 – logor Jasenovac, 1941) i Mire. Do 1900. službovao je u Karlovcu, a potom se s obitelji vratio u rodni grad. Po uspostavi NDH zajedno sa suprugom izbačen je iz svoje vile na Tuškancu te se preselio u jednosobni stan kod kćeri Mire u Derenčinovoj ul. Naknadno mu je dopušteno preseliti pokućstvo u pazikućin stan na Tuškancu. Prijavio je imovinu te pokretnine, vrijednost kojih je procijenjena na 10 000 din. Dozvolom od 19. IX. 1941. oslobođen je od nošenja žid. znaka, a ta mu je povlastica bila potvrđena 31. XII. 1941. po nalogu iz Ureda poglavnika upućenog na ruke Eugena Kvaternika u RUR. – Kći Mira, revolucionarka (Zagreb, 1900 – Jadovno, 1941). U Zagrebu je diplomirala primijenjenu umjetnost. Još kao studentica bila je aktivna u ljevičarskom pokretu, a 1935. primljena u KPJ. Iduće godine sud za zaštitu države osudio ju je na dvije godine robije, koje je odležala u zatvoru u Požarevcu. Poslije izlaska iz zatvora bila je članica Odbora za pomoć španj. republikanskoj armiji. Nakon kapitulacije Jugoslavije u Travanjskom ratu 1941. priključila se ilegalnomu pokretu kao pozadinska aktivistica. Ubrzo je bila uhićena i deportirana u Gospić te u Jadovno, gdje je stradala.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 696. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28393, 28642. – JUSP Jasenovac. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: G. Schwarz: Povijest zagrebačke židovske općine od osnutka do 50-tih godina 19. vijeka. Zagreb 1939. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.