SACHS, Artur

SACHS, Artur, poduzetnik (? – ?logor, 1941–1945). U međuratnom razdoblju bio je upravitelj »Radnika«, paropilnoga postrojenja i mlina s valjcima u Bakru. Po uspostavi NDH stradao je u nepoznatom logoru.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27 169.