RUŽIĆ, Viktor (Rosenzweig)

RUŽIĆ, Viktor (Rosenzweig), liječnik (Ilok, 1887 – Zagreb, 23. I. 1978). U nepoznato doba promijenio je prvotno prezime Rosenzweig u Ružić. U međuratnom razdoblju bio je pukovnik zdravstvene službe. Po uspostavi NDH, u svibnju 1941, glavar je zdravstvene službe Zapovjedništva kopnene vojske u Zagrebu, gdje je zajedno sa sinom u župi sv. Blaža predao 22. V. zahtjev za prijelaz na katoličanstvo. Na nepoznati način preživio je II. svj. rat, nakon kojeg je ponovo radio kao liječnik. – Sin Branko (Zagreb, 1924 – ?) bio je u vrijeme uspostave NDH maturant IV. muške realne gimnazije. Uhićen je 29. VII. u svojem stanu u Ilici po nalogu ravnatelja ustaškoga redarstvenog ravnateljstva Barakovića te poslan s drugim žid. omladincima na prisilni rad u Koprivnicu. Već sutradan je njegov otac napisao zamolbu za njegovo puštanje, koja je zahvaljujući intervenciji zapovjednika kopnene vojske podmaršala Vladimira Laxe bila pozitivno riješena. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27145. – NAZ, skupina NDS 5274/1941. – SJVO, Spiskovi preživelih Jevreja u Jugoslaviji.

LIT.: I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.