RUŽIČKA, Charlotte

RUŽIČKA, Charlotte, posebnica (Zagreb, 9. II. 1864 – ?). Po uspostavi NDH u travnju 1941. imala je stan u Derenčinovoj ul. u Zagrebu. Daljnja joj je sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 696.