AGMON, Mihael (Engelman; Andor, Šmule)

AGMON, Mihael (Engelman; Andor, Šmule), cionistički aktivist i publicist (Osijek, 21. IX. 1905 – Tivon, Izrael, 9. VII. 1992). Studirao u Beču, gdje je bio iznimno aktivan u cionističkim društvima, a potom i u domovini. Bio je predsj. »Judeje« i Židovskoga akademskog potpornog društva (ŽAPD), stalni suradnik Židova i dopisnik Jevrejskoga glasa. Sa suprugom Sarom rođ. Alkalaj iselio se krajem 1934. u Palestinu, gdje je radio u elektrodistribuciji. Sin Eytan rodio se 1941. i 2016. dobio državljanstvo RH. Cijela je obitelj 1962. promijenila prezime Engelman u Agmon. Jedan od osnivača HOJ, 16 god. bio predsj. podružnice HOJ u Tel Avivu i suradnik Biltena HOJ. – Brat Sigmund (Osijek, 18. VIII. 1907 – Auschwitz, 1942) bio je od mladosti član KPJ; čini se da je za diktature kralja Aleksandra pod torturom odavao partijske drugove. Nakon osnutka NDH odveden u logor Tenja, a potkraj kolovoza 1942. u Auschwitz, gdje je sa suprugom Almom Gracietteom rođ. Sonnenschein i njihovo dvoje djece stradao.

IZV.: Podaci o ulazniku E. Agmon.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1995. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 44/45.