GVOZDANOVIĆ, Artur

GVOZDANOVIĆ, Artur, bankar (Zagreb, 1888 – Zagreb, 2. VII. 1953). Prešao je na katoličanstvo 1913. U međuratnom razdoblju bio je ravnatelj Jugoslavenske udružene banke u Zagrebu. Po uspostavi NDH zatražio je i dobio arijska prava, čime mu je molba za oslobođenje od nošenja žid. znaka prihvaćena. U molbi se pozvao na Zdenku Smrekar, Emila Dintera, podnačelnika grada Zagreba i veleindustrijalca Leonarda Grivičića.

IZV.: HDA, Ponova, Varia. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27124. – Telefonski imenik 1941.