GUTMANN, Makso

GUTMANN, Makso, trgovac (Zrenjanin, Srbija, 6. XI. 1886 – ?, 1942–1943). Sin Eduardov. Iz Zrenjanina se 1894. doselio u Vukovar, a od 1924. živio je u Zagrebu. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak i u prijavi imovine naveo da je Odboru za podavanja Židova za potrebe države 16. V. 1941. predao 56 000 din. i zlato vrijedno 57 900 din. Stradao je u nepoznatom logoru, vjerojatno u deportacijama u kolovozu 1942. ili svibnju 1943.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 674. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.