GUTMANN, Julijana (Juca)

GUTMANN, Julijana (Juca) (Novi Bečej, Srbija, 1920 – Osijek, 23. X. 1941). Po proglašenju NDH u Osijeku je započela prikupljati sanitetski materijal i lijekove za partizanski pokret. Ubrzo je bila otkrivena i osuđena na smrt strijeljanjem. Pokopana je na mjestu strijeljanja u Gradskom vrtu u Osijeku.

IZV.: Ured Državne uprave Osječko-baranjske županije, Matični ured Osijek, Matična knjiga Židova, Nadrabinat u Osijeku, Matična knjiga umrlih 1903–1947.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.