GUTMANN, Ivo

GUTMANN, Ivo (Zagreb, 1923 – Jadovno, 1941). Sin Emila i Margite rođ. Gergey. Pred II. svj. rat postao je član SKOJ te bio u skupini, koju je vodio → Milivoj Schwartz. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak, ali i raspačavao letke, ispisivao antifašističke parole po zgradama i prikupljao lijekove i sanitetski materijal za partizanski pokret te je u srpnju 1941. bio uhićen i deportiran u logor Danica kraj Koprivnice, potom u Jadovno, gdje je stradao. Roditelji su s bratom Đurom (Zagreb, 1927) prebjegli u Hrvatsko primorje te bili zatočeni u logorima Kraljevica i Kampor na Rabu, a nakon kapitulacije Italije 1943. prelaze na oslobođeni teritorij. Otac je trgovao s amer. pilotima, koji su 1944. bili oboreni zbog čega su ga, navodno, partizanske vlasti uhitile i strijeljale. Margita i sin Đuro prešli su na partizanski teritorij u Slavoniji, a 1948. iselili u Izrael.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 674.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. Z. Milo: Tako je to bilo u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (19411945). S opširnim historijskim pregledom toga razdoblja. Beograd 2004.