GUTMANN, Ervin

GUTMANN, Ervin, posebnik (Zagreb, 13. VIII. 1921 – Jadovno, VII–VIII. 1941). Sin Lavoslava i Elvire. Maturirao je na IV. gimnaziji u Zagrebu. Po uspostavi NDH s roditeljima je preuzeo žid. znak te bio uhićen i 30. V. 1941. deportiran u logor Danica kraj Koprivnice, potom u Jadovno, gdje je stradao. Majka je deportirana u Auschwitz u kolovozu 1942, otac je stradao u nepoznatom logoru.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 674. – Popis žrtava. – Spomen-ploča na IV. gimnaziji u Zagrebu.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.