ROSENBERG, Joel (Rosenberger, Rozenberg; Julije)

ROSENBERG, Joel (Rosenberger, Rozenberg; Julije), pravnik (Lepavina kraj Koprivnice, 23. XI. 1903 – Jeruzalem, XI. 1999). Nakon završene srednje škole, godinu je dana studirao na Visokoj židovskoj školi u Berlinu, a 1928. doktorirao temeljem rigoroza na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Bio je aktivni cionist, urednik Židova i suradnik Hanoara. Predvodio je listu Radne Palestine na izborima za delegate za 18. svjetski cionistički kongres, koji se održavao 1933. u Pragu. Bio je žestoki protivnik cionista revizionista, koje opisuje kao »karikaturu revizionizma«. Kao član uprave SVJOJ pomagao je žid. izbjeglicama iz Njemačke i Austrije. U Palestinu se doselio 1941, položio odvjetnički ispit i otvorio odvjetnički ured sa → Sigismundom Neumannom i Meirom Veltmanom. Za alije iz Jugoslavije 1948–52. bio je predsjednik HOJ i aktivan oko smještaja novih doseljenika. Više je god. bio predstavnik Jevrejske agencije (Sohnut) u Europi. Otac je → Timne Ranon.

IZV.: Arhiv Eventov. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: Židov, 17(1933) 27/29; 18(1934) 14. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996. Zagreb 1996. – Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001.