GUTMANN, Edmund

GUTMANN, Edmund, gospodarstvenik (Nagykanizsa, Mađarska, 1841 – Belišće, 1918). Najstariji sin → Salamona. Suprug Albertine rođ. Weissenfeld. Srednju školu završio je u Nagykanizsi, a u obiteljski je posao ušao veoma rano učeći od oca. Bio je ključna osoba u organizaciji poslova oko izgradnje i funkcioniranja belišćanskih pogona, jedno vrijeme bio je i upravitelj tvornice. Bavio se plasmanom bačvarskih duga, brodskih trupaca i drugih proizvoda te je za tu svrhu s mlađim bratom Izidorom osnovao u Beču trgovinu pod nazivom »Edmund & Izidor Gutmann«. Većina pošiljki drvne robe odlazila je u Francusku i Veliku Britaniju, dok se tanin transportirao i preko oceana. Veliki dio svog imetka ulagao je u šume, ribnjake i rudnike, čime je povećavao svoje prihode te postao poreznik Virovitičke županije, a u Belišću izgradio palaču Palej, u koju je namjeravao preseliti cijelu obitelj, koja od grofova Jankovića Voćinskih preuzima ulogu patrona kat. crkve Pohoda Blažene Djevice Marije u Voćinu. Već 1899. pomogao je da se crkva prekrije novom šindrom nakon što je iste god. u požaru stradao krov, čemu je posvjedočio kat. svećenik S. Kovač. Također je darovao određenu svotu osječkoj sinagogi. Tijekom 1918. voćinski dvorac je spaljen te se s obitelji iselio iz Voćina. U njihovu su vlasništvu ostale poslovne zgrade šumarije i željeznica. – Sin Artur (Arthur), gospodarstvenik (?, 1874 – ?). God. 1904. oženio se svojom sestričnom Štefanijom rođ. Gutmann, za koju je, među ostalim, njegov otac dao sagraditi palaču Palej (današnja zgrada uprave). Pomagao je ocu pri radu pilane te bio stručnjak za rezanu građu. Bio je predsj. dioničkoga društva, član ravnateljstva poduzeća u Belišću te pivovare u Nagykanizsi. Poduzeće je 1925–29. prestalo s velikim investicijama u kupnji šuma, a razlog tomu bile su i česte svađe među članovima obitelji, koje su 1929. eskalirale te je G. istupio iz poduzeća. Od oca je naslijedio dio imovine i dionice poduzeća.

IZV.: DAOS, S. H. Gutmann d.d., kut. 1. 13, Izjave o vlasništvu dionica. – Izvještaj Predsjedništva ŽO u Osijeku za godine 1897, 1898. i 1899. – JIM.

LIT.: Zbornik radova »Kombinat Belišće« kao činilac privrednog razvoja. Osijek 1980. – Z. Frajtag: Porodično stablo obitelji Gutmann. Godišnjak Muzeja u Belišću, 6(1982); 9(1985). – Z. Šimončić-Bobetko: Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj 1918.–1941. Zagreb 1997. – M. Kolar-Dimitrijević: Gutmann. Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002. – Z. Lacković: Gutmanovi iz Belišća. Novi Omanut, 14(2006) 79. – D. Šuvak: O Gutmannovoj rezidenciji u Voćinu. U: Povijesna i kulturna baština Voćina. Slatina 2000.