GUTMANN, Armin

GUTMANN, Armin, časnik (Vukovar, 1889 – logor Jasenovac, 1941). Sin Davidov. Bio je zastavnik u I. svj. ratu odlikovan Medaljom za hrabrost. U međuratnom razdoblju u Zagrebu je bio član »tajnog društva bivših aktivnih i rezervnih (austrougarskih) oficira«. Po uspostavi NDH zatražio je arijska prava, ali je odbijen. Uhićen je i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27346.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.