ADLER, Zora

ADLER, Zora (Požega, 30. X. 1919 – logor Dachau, 1944). Kći Otona i Olge. Po osnutku NDH studirala medicinu u Zagrebu. Deportirana u logor Dachau, gdje je stradala.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 658.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.