BERGMAN, Alfred

BERGMAN, Alfred, pravnik (Visoko, BiH, 28. XI. 1901 – Zagreb, 9. VII. 1941). Sin Jozefa i Ernestine rođ. Gelber. Za studija u Beču (1919–24) postao je član KPJ i od 1925. organizirao tiskanje i raspačavanje ilegalne komunističke literature. Za šestosiječanjske diktature uhićen je u Mostaru i osuđen u Zagrebu na tri godine robije u Srijemskoj Mitrovici. God. 1934. iselio se u Beč, gdje je bilo sjedište CK KPJ i postao rukovoditelj središnje partijske tehnike. Iduće god. pohađao je Međunarodnu lenjinsku školu u Moskvi, a 1936–37. u Pragu, Beču i Parizu kao izaslanik Odjeljenja za međunarodne veze Kominterne organizirao je nabavu oružja i slanje dragovoljaca u Španjolsku. God. 1937–39. i sam je bio dragovoljac u Španjolskoj u sastavu Internacionalnih brigada. Po povratku u Zagreb 1940, ubrzo je uhićen. Za uspostave NDH bio je u zagrebačkom zatvoru u Savskoj cesti, gdje je, njega i ostale zatočenike, dotadašnja policija Banovine Hrvatske predala novim ustaškim vlastima. Interniran je u Kerestinec, odakle je 5. VII. 1941. prebačen u sabirni logor u Gospiću i odmah zatim vraćen u Zagreb. Strijeljan je na Dotrščini, na ist. rubu šume Maksimir, u poznatoj grupi od prvih deset talaca, istaknutih javnih radnika i komunista. Sestra Berta, liječnica (Blažuj, BiH, 1894 – logor Jasenovac, 1945) stradala je u logoru Jasenovac.

LIT.: I. Šibl: Zagreb tisuću devetsto četrdeset prve. Zagreb 1967. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – J. Broz Tito: Sabrana djela, 2–4. Zagreb 1983. – I. Jelić: Tragedija u Kerestincu. Zagreb 1986. – V. Rajčević: Revolucionarni studenti Zagrebačkog sveučilišta u Španjolskoj 1936–1939. U: Španjolska 1936–1939. Zagreb 1987. – Z. Komarica: Kerestinečka kronika. Zagreb 1989. – N. Lengel-Krizman: Židovski zatočenici logora Kerestinec. Novi Omanut, 9(2001) 47/48. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001.