GÜNS, David

GÜNS, David, obrtnik (Debeljača, Srbija, 9. IV. 1926 – logor Jasenovac, 1945). Sin Markusa (Mikše) i Irene. U međuratnom razdoblju bio je naučnik u krznarskoj radionici Rudolfa Spitzera u Zagrebu. Partizanima se priključio se 1944. kao borac inženjerske brigade 1. armije. Na nepoznat način je uhvaćen i prebačen u logor Jasenovac, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 674.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.