BERGER-SEDLAR, Regina

BERGER-SEDLAR, Regina, liječnica (Šibenik, 8. VIII. 1922 – Zagreb, 16. X. 2009). Kći Borisa i Sali rođ. Weinbaum. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1952/53.