GRÜNWALD-GUTSCHY, Milka

GRÜNWALD-GUTSCHY, Milka, dobrotvorka (Rasinja kraj Koprivnice, 1868 – Zagreb, 3. II. 1950). Kći Jakoba, supruga Alberta Grünwalda (?, 1848 – Zagreb, 1. III. 1915), poslije se preudala za gradskoga fizika Ljudevita Gutschyja. Njezina kuća u Bregovitoj (današnja Tomićeva) ul. bila je poč. XX. st. okupljalište mnogih književnika, glazbenika i glumaca, koje je ujedno i materijalno pomagala (Milka Trnina, Zinka Kunc, Ivo Vojnović, Ivo Raić, Ivo Dominis-Mirjev, Ivo Andrić, Nikola Škrgić i dr.). Bila je vrlo izobražena, poznavateljica književnosti na šest jezika i poklonica umjetnosti. U osječkim novinama Die Drau objavila je nekoliko prikaza osječkih i zagrebačkih kazališnih predstava (1923, 1926–27). Po uspostavi NDH preuzela je žid. znak, a u svibnju 1941. zatražila je od pojedinih članova Kazališta da za nju svjedoče u proceduri za dobivanje arijskih prava. Tito Strozzi je u svojoj preporuci napomenuo da bi »čitavo umjetničko osoblje iskreno žalilo gubitak takvog oduševljenog i iskrenog posjetioca našeg kazališta«. Arijska prava dobila je od Ministarstva unutrašnjih poslova 30. X. 1941. i na taj način bila zaštićena.

IZV.: HAZU, Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta i glazbe. – KŽZ. – Podaci o ulaznici I. Mirnik.

LIT.: N. Škrgić: Mecenatkinja pjesnika. Vjesnik, 40(1979), 28. X. – V. Humski: Grünwald-Gutschy, Milka. Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002.