RADO, Mirko

RADO, Mirko, službenik (Pečuh, Mađarska, 14. VI. 1894 – ?). U Zagreb se doselio 1921. iz Pečuha. U braku s Klarom rođ. Melllinger imao je sina Fedora (Zagreb, 1934 – ?). U međuratnom razdoblju bio je zaposlen kod Jadranskoga osiguravajućeg društva. Po uspostavi NDH izgubio je namještenje. Daljnja mu je sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 693.