RADO, Julio

RADO, Julio, poduzetnik i trgovac (Kotoriba, 2. XII. 1887 – ?). U braku s Gretom imao je kćer Paulu (Kotoriba, 1924), ud. za Žarka Plivarića. Cijela je obitelj u nepoznato doba prešla na katoličanstvo. U međuratnom razdoblju s bratom Arturom bio je suvlasnik poduzeća za prodaju i proizvodnju šumskoga drva »Braća Rado« te parne pilane sa sjedištem u Kotoribi. Tvrtka je protokolirana kod Okružnoga suda u Varaždinu 1919. Krajem 1920-ih preselio se iz Kotoribe u Zagreb, gdje je živio u kući u Ul. Mošinskoga (danas Nazorova ul.). Po uspostavi NDH za potrebe njem. vojske rekvirirana mu je kuća s kompletnim namještajem. Za potrebe Ustaškoga redarstva zaplijenjen mu je automobil »Ford« te odbijena molba za oslobođenje od nošenja žid. znaka. Na nepoznati način s obitelji je preživio II. svj. rat. – Brat Albert, poduzetnik i trgovac (Kotoriba, 13. XII. 1869 – ?). Nakon mađ. okupacije Kotoribe pobjegao je u Zagreb. Od vlasti NDH zatražio je odgodu roka prijave imovine, navodeći u obrazloženju da su nakon okupacije iz Kotoribe otišli i svi dotad zaposleni službenici u trgovini te nema uvida u točno stanje svoje imovine. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 693. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27205. – Telefonski imenik 1941.