RADINGER, Milan

RADINGER, Milan, stomatolog (Zagreb, 27. III. 1899 – ?). Sin Šimuna, suprug Nade i otac Inge (Zagreb, 1929 – ?). Ovlaštenje za obavljanje liječničkoga zvanja dobio je od Liječničke komore u Zagrebu i od Ministarstva zdravstva 1926. U međuratnom razdoblju imao je specijalističku stomatološku ordinaciju na Pejačevićevu trgu (danas Britanski trg). Po uspostavi NDH, u svibnju 1941, morao je prijaviti imovinu te se s obitelji preseliti u manji stan u Savskoj cesti. Dana 17. V. 1941. predao je nakit i dragocjenosti u vrijednosti od 17 500 din. na ime žid. kontribucije. Do 26. VI. 1941. bio je liječnik Okružnoga ureda za osiguranje radnika Zagreb, kad je otpušten. Na nepoznat način preživio je II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 693. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.