RADAN, Oto (Otto)

RADAN, Oto (Otto), pravnik i javni djelatnik (Beč, 4. X. 1904 – Zagreb, 16. V. 1992). Sin Lavoslava Salamona (Sv. Ivan Žabno, o. 1875 – ?, prije 1945) i Irene (Beč, 1885 – ?), koja je 1903–39. imala zavičajnost u Sv. Ivanu Žabno. Klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu, gdje je 1929. na Pravnom fakultetu doktorirao temeljem rigoroza. U međuratnom razdoblju bio je član SBOTIČ te su ga 21. VI. 1941. ustaške vlasti uhitile s još 70-ak Židova (također članova SBOTIČ), odvele u Gospić te u koloni vezanog žicom za lanac pješice prevele preko Velebita u Karlobag i logor Slana na Pagu, gdje je bio do pol. kolovoza 1941. Potom je prebačen u zatvor u Gospiću, a odande vraćen u Zagreb i pušten zahvaljujući mješovitomu braku s »arijevkom« Nadom rođ. Pirnat, koja se zahtjevom za njegovo puštanje još 8. VII. 1941. obratila izravno savjetniku Ustaškog redarstva Ivi Barakoviću. Krajem 1941. s majkom i tetkom prebjegao je u Split, gdje su bili internirani u skupini s još 20-ak Židova, a potom su ih deportirali u Calestano u Italiji. Tamo se povezao s tal. partizanima i misijom NOV te se 1944. prebacio na Vis. Priključio se partizanima te je kao pravnik radio u vojnim sudovima na području Splita, Šibenika i Neretljanske oblasti. Bio je borac u 26. dalmatinskoj diviziji, a 12. V. 1945. sa ZAVNOH stigao je u Zagreb. Nakon II. svj. rata radio je kao tajnik Sudskoga vijeća Vojnoga suda komande grada Zagreba, koje je sudilo najznačajnijim ustaškim ratnim zločincima (Mili Budaku, Nikoli Mandiću, Ademagi Mešiću i dr.). U knjizi Ante Zemljara Haron i sudbine zabilježeno je njegovo svjedočenje (iz 1975. i 1986) o logoru Slana na Pagu.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 693. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27950.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. A. Zemljar: Haron i sudbine. Beograd 1988. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996. Zagreb 1996. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – Globus, 24(2003) 660. – http://www.jadovno.com/dr-oto-radan-svjedok-koji-je-prezivio -logor-slanu.html, pristupljeno 28. IX. 2011.