RACZ, Akos (Rácz; Akaćz, Akoš)

RACZ, Akos (Rácz; Akaćz, Akoš), stomatolog (Košická Polianka, Slovačka, 14. VII. 1872 – Osijek, 8. I. 1956). Sin Mije (Mihajla) i Roze rođ. Feldmann. Promoviran je u doktora medicine na Sveučilištu u Budimpešti 29. IX. 1898, gdje je nakon dvogodišnje bolničke službe postao vojni liječnik. Služeći u različitim garnizonima, stigao je u Osijek, gdje se 1906. oženio Olgom rođ. Berger, koja je potjecala iz poznate osječke žid. obitelji. U braku je rođena kći Erna (Osijek, 26. IV. 1908 – ?). Nakon I. svj. rata umirovljen je u činu majora te je specijalizirao stomatologiju i vodio privatnu stomatološku ordinaciju. Ubraja se među utemeljitelje stomatologije u Osijeku. Po uspostavi NDH bio je 5. VIII. 1941. primoran odjaviti ordinaciju.

IZV.: Arhiv ŽOO. – DAOS, Gradsko poglavarstvo Osijek, Zdravstvena služba, knj. 1232. – Nadgrobni spomenik na Židovskom groblju u Osijeku.

LIT.: S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003. – Lj. Dobrovšak: Židovi u Osijeku od doseljavanja do kraja Prvoga svjetskog rata. Osijek 2013.