QUITT, Bela

QUITT, Bela, trgovac (? – ?). U međuratnom razdoblju bio je vlasnik parfumerije »Mascotte« u Jurišićevoj ul. u Zagrebu.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689.