ADLER, Vatroslav (Ignac)

ADLER, Vatroslav (Ignac), gospodarstvenik (Kisszeben, Mađarska, 4. I. 1865 – Auschwitz, 1943). Sin Eliasov. Doselio se u Hrvatsku 1899, stekao zavičajnost u Klokočevcima kraj Đurđenovca, potom se preselio u Zagreb. U međuratnom razdoblju bio je tehnički ravnatelj Našičke tvornice tanina i paropila d. d. Umirovljen prije izbijanja II. svj. rata. Po uspostavi NDH, u svibnju 1941, sa suprugom Laurom, snahom Olgom te unukama Martom i Helgom, preuzeo žid. znak. Kad je s obitelji izbačen iz svoje kuće u Kukuljevićevoj ul., preselio se u manji stan u Vodovodnoj ul. U prijavi imovine naveo je kuću u Dežmanovoj ul. u Zagrebu, procijenjenu na približno 1 500 000 din., te vlasništvo dionica Našičke tvornice tanina i paropila d. d. Sa suprugom je 1943. deportiran u Auschwitz.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 658. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27586. – KŽZ. – Popis žrtava. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.