POLLAK, Milan

POLLAK, Milan, pravnik i žid. aktivist (Bjelovar, 2. XI. 1902 – Zagreb, 15. V. 1976). Podrijetlom je iz trgovačke obitelji. Sin Žige i Josefine rođ. Loewy. Otac mu se u Bjelovar doselio iz Slatine, a majka iz Beča. Klasičnu gimnaziju pohađao je u Bjelovaru, a pravo studirao u Zagrebu, Beču i Parizu. Doktorirao je temeljem rigoroza na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1927. U Odvjetnički imenik upisan je 1933. s uredom u Bjelovaru. Od 1936. bio je član KPJ te je branio komuniste pred Sudom za zaštitu države. Također je bio aktivan u bjelovarskoj cionističkoj organizaciji. Po uspostavi NDH, u srpnju 1941, uhićen je i odveden u logor Danica kraj Koprivnice te brisan iz Odvjetničkoga imenika. U rujnu 1941. pušten je iz logora te je sa suprugom Danicom rođ. Ogrizović otišao u Crikvenicu. Ondje su se u srpnju 1943. priključili partizanima. Bio je vijećnik ZAVNOH. U veljači 1944. u dolini Gacke zarobili su ga Čerkezi te je odveden u zatvor u Graz. Nekoliko mjeseci potom zamijenjen je za visokog esesovskog oficira. Kraj rata dočekao je u Šibeniku. Nakon rata živio je u Zagrebu, gdje je bio član Komisije za istraživanje ratnih zločina (među ostalima ispitivao je i njem. veleposlanika Siegfrieda Kaschea). Potom je do umirovljenja bio zamjenik javnoga tužitelja SRH. Bio je i dugogodišnji potpredsjednik ŽOZ. Nositelj je Partizanske spomenice 1941.

IZV.: Podaci o ulazniku Lj. Wagner-Galić.

LIT.: Židov, 16(1932) 22. – Vijesti Advokatske komore u Zagrebu. Odvjetnik, 5(1933) 2; 9(1937) 1. – (Nekrolog). Večernji list, 18(1976), 3. VI. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996. Zagreb 1996.