BERGER, Otilija (Otti)

BERGER, Otilija (Otti), tekstilna dizajnerica i slikarica (Zmajevac kraj Kneževih Vinograda, 4. X. 1898 – Auschwitz, nakon 27. IV. 1944). Polazila je Umjetničku školu za gospođe i djevojke u Beču 1920–21. i Umjetničku akademiju u Zagrebu 1921–26, potom školu Bauhaus u Dessau (tečajevi Vasilija Kandinskoga, Pavla Kleea i Lászla Móholy-Nágyja), gdje je vodila tkalačku radionicu 1931–32. pod nadzorom Lilly Reich. Uspostavivši suradnju s tekstilnim tvornicama u Njemačkoj, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji i Čehoslovačkoj, od 1932. bila je samostalna dizajnerica u Berlinu, a nakon što joj je 1936. kao »stranoj nearijevki« bio zabranjen umjetnički rad živjela je u Londonu. God. 1938. vratila se u Kraljevinu Jugoslaviju. U travnju 1944. bila je uhićena u rodnom mjestu i deportirana u Auschwitz, gdje je stradala. – Znatno je pridonijela razvoju tekstilnoga dizajna i njegovoj industrijskoj primjeni. Skupno je izlagala u Zagrebu 1922. povodom žid. omladinskoga sleta (jastuci u batik-svili) i 1930. kao gošća na izložbi Udruženja umjetnika »Zemlja« (sag za dječju sobu) te u New Yorku 1938. na izložbi Bauhaus 1919–1928. u Museum of Modern Art. Njezini se radovi čuvaju u muzeju Bauhausa u Berlinu (tri akvarelirana kolaža), Muzeju za umjetnost i obrt (uzorci za izradu vunenih sagova s folklornim motivima) i Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu (fragmenti pokrivke te presvlake za namještaj od raznobojne svile, umjetne svile i luminiranih niti, nastale 1930. u Bauhausu).

LIT.: D. Ivanuša: Židovi – likovni umjetnici u antifašističkoj borbi i žrtve holokausta. U: Antisemitizam, holokaust, antifašizam. Zagreb 1996. – T. Maroević: San i krik. Likovna umjetnost Židova iz Hrvatske (katalog izložbe). Zagreb 2000. – Prodori avangarde u Hrvatskoj umjetnosti prve polovice 20. stoljeća (katalog izložbe). Zagreb 2007.