POLLAK, Andrija (Prevan)

POLLAK, Andrija (Prevan), trgovac (Topolci, 29. IV. 1905 – ?). Sin Bele i Alice rođ. Grünfeld. Bio je vlasnik trgovine kolonijalnom robom u zagrebačkoj Ilici. U nepoznato doba prezime promijenio u Prevan, ali je po uspostavi NDH morao vratiti staro prezime. Prebjegao je u juž. Italiju i bio interniran u logoru Ferramonte. U listopadu 1944. priključio se partizanima djelujući u Odjelu za odjeću i obuću pri Štabu baze NOVJ u Bariju.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 691. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28576.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.